Omgevingsvergunning fase 2 onherroepelijk

Omgevingsvergunning fase 2 onherroepelijk

De verkoop van fase 2 moet nog starten, maar wij kunnen nu al mededelen dat de omgevingsvergunning voor de bouw van de 21 woningen reeds onherroepelijk is! Het verkrijgen van de omgevingsvergunning is één van de voorwaarden om te kunnen starten met de bouw.

Een andere voorwaarde is de planacceptatie door garantie en waarborginstuut Woningborg. Door de woningen te realiseren onder deze garantieregeling krijg je als koper extra zekerheid op afbouw van de woning (mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan) en garantie ten aanzien van eventuele gebreken tot wel 10 jaar na oplevering! Deze planacceptatie is inmiddels deels afgerond.

Dan rest nog het behalen van het 70% voorverkooppercentage. Met een voorspoedige verkoop, zou er dit jaar al gestart kunnen worden met de bouw van fase 2!